Eseti megbízás

 • Ellenőrizzük a szükséges iratok, dokumentumok meglétét.
 • Ellenőrizzük a tűzjelző berendezés (távkezelő, távkijelző egység) üzemeltetésének személyi feltételeit.
 • Ellenőrizzük az üzemeltetési napló bejegyzéseit és megtesszük a szükséges beavatkozásokat a berendezés helyes működésének érdekében.
 • Értékeljük az üzemeltető által végzett ellenőrzés tapasztalatait, ha szükséges javaslatot teszünk a berendezés helyes működésének helyreállítására.
 • Leellenőrizzük az elsődleges és másodlagos tápforrások működését.
 • Leellenőrizzük a tűzjelző központ (távkezelő, távkijelző egység) hibajelzési funkcióinak működését.
 • Tűz- és hibaátjelző berendezés esetén leellenőrizzük a kapcsolatot a fogadó állomások (összevont ügyelet, tűzoltóság, távfelügyeleti állomás) felé.
 • Elvégzünk minden további ellenőrzést és vizsgálatot, amit a telepítő, forgalmazó vagy a gyártó előírt.
 • Leellenőrizzük az összes érzékelő helyes működését a gyártó ajánlásainak megfelelően.
 • Szemrevételezéssel ellenőrizzük, hogy az összes vezeték, szerelvény és berendezés biztonságosan van-e rögzítve, sértetlen és megfelelően védett-e.
 • Szemrevételezés során és az üzemeltető adatszolgáltatása figyelembevételével pontosítjuk, hogy történt-e bármilyen a tűzjelző berendezés megfelelő működését - különösen az automatikus érzékelők, kézi jelzésadók, hangjelzők, fényjelzők elhelyezésének megfelelősségét - befolyásoló változás, az épület vagy a helyiségek rendeltetésében, használatában, a technológiában, az épületszerkezetekben, épületgépészeti elemekben.