HIBAELHÁRITÁS RENDKIVÜLI ESEMÉNYEK

 A rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás 

OTSZ 257. §. (1-5); 258. §. (1-5) 

 (4) Tűzeset után: 

a) - függetlenül attól, hogy azt a tűzjelző berendezés jelezte-e - szemrevételezéssel teljes körűen, megvizsgáljuk a tűz helyszínén és annak környezetében, hogy történt-e a berendezés működését befolyásoló károsodás vagy meghibásodás,

 b) - megvizsgáljuk, hogy a tűzjelző berendezés a tüzet észlelte-e, továbbá megfelelő formában és részletességgel megjelenítette-e, 

 c) - megvizsgáljuk, hogy a tűzjelző berendezés szükséges működtetéseket - vezérlés, hangjelzés, riasztástovábbítás - elvégezte-e,  

 d) - ha az ellenőrzés során a berendezés károsodása, meghibásodása vagy beavatkozást igénylő elváltozása tapasztalható a szükséges javítást, cserét - a jogszabályban foglalt feltételek megtartása mellett - elvégezzük.

(5) Téves riasztás esetén: 

 a) - megvizsgáljuk, hogy milyen objektív és szubjektív körülmények vezettek a téves riasztáshoz, 

 b) - ha megállapítható a téves riasztást okozó körülmény, javaslatot teszünk írásban a felszámolására,

 c) - a téves riasztást okozó körülmény kialakulásának megakadályozása érdekében a szükséges átalakítást, javítást, cserét - a jogszabályban foglalt feltételek megtartása mellett elvégezzük. 

 (1) A tűzjelző berendezés meghibásodása esetén: 

 a) - megvizsgáljuk, hogy milyen körülmények, okok vezettek a meghibásodáshoz.

b) - megvizsgáljuk, hogy milyen következményekkel járt a meghibásodás a tűzjelző berendezés működésére vonatkozóan, és a hiba elhárításához szükséges átalakítást, javítást, cserét - a jogszabályban foglalt feltételek megtartása mellett - elvégezzük a tűzjelző berendezés változása esetén a megváltozott részekre és területre vonatkoztatva az éves rendszeres felülvizsgálatot végezzük el.
c) - 30 napnál hosszabb teljes körű leállás (a továbbiakban: hosszú üzemszünet) után az éves rendszeres felülvizsgálatot végezzük el.


(4) Új karbantartóval kötött szerződés után:

a) - ellenőrizzük a szükséges iratok meglétét,
b) - elvégezzük az éves rendszeres felülvizsgálatot,


(5) Dokumentálás keretében az ellenőrzés, a felülvizsgálat során tapasztaltakat az üzemeltetési naplóba rögzítjük. A berendezés működésével, működőképességével kapcsolatban tett észrevételeinket, javaslatainkat az érintett - a tűzjelző központ felügyeletét ellátó, az üzemeltetést, ellenőrzést végző személynek, ha azok további intézkedést igényelnek, írásban jelezzük az intézkedésre jogosult felé.