A beépített tűzjelző berendezés állandó felügyeletét ellátó személyek feladatai

2021.07.10

Röviden

A beépített tűzjelző berendezés állandó felügyeletének feltételeit és a felügyeletet ellátó személyek feladatait az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) határozza meg. Amennyiben az állandó (24 órás) felügyeletet a létesítményen kívüli távfelügyelet biztosítja, az átjelzést a katasztrófavédelem által felügyelt helyre (TFK / PAJZS rendszer) kell továbbítani.

A létesítményen belüli állandó felügyelet akkor biztosított

1) Ha abban a helyiségben, ahol beépített tűzjelző berendezés központját elhelyezték 24 órában tartózkodik olyan személy, akit a berendezés kezelésére a berendezés telepítője, karbantartója kioktatott. Egy személynek folyamatosan a jelzéseket megjelenítő eszköz helyiségében kell tartózkodnia. A kioktatott kezelő személyzet nevét és feladatait az üzemeltetési naplónak tartalmaznia kell, azt új kezelő belépésekor, oktatását követően frissíteni kell.

2) A személyzet egyik fő feladata, hogy naponta ellenőrizze a tűzjelző berendezés üzemkész állapotát. Amennyiben hibajelzést tapasztal, azt haladéktalanul jegyezze fel az üzemeltetési naplóba, majd a derítse fel a hiba okát, értesítse az üzemeltetőt és a karbantartásért felelős személyt.

Tűzjelzés esetén

1) A tűzjelző berendezés hangjelzőjének megszólalásával megkezdődik az épület kiürítése, és ha van átjelzés a katasztrófavédelem által felügyelt helyre, akkor a tűzjelzés továbbítása megtörténik a felügyeleti helyre is. A katasztrófavédelem műveletirányítói intézkednek a jelzés szerint szükséges erők és eszközök riasztására.

2)A kezelő személyzetnek haladéktalanul fel kell deríteni a jelzés forrását, meggyőződni arról, hogy valós tűzeset történt, vagy a jelzés téves

Valós jelzés esetén:

Hívja a 112-es telefonszámot, és a beépített tűzjelző berendezés jelzése mellett szóban is erősítse meg a valós tűzesetet! Segítse az épület kiürítését és a tűzoltói beavatkozást.

Téves jelzés esetén Abban az esetben:

1) ha a kezelő tudja, hogy nincs tűz, emberi élet és anyagi javak nincsenek veszélyben, a tűzjelző központon a jelzést nyugtáznia kell és vissza kell állítania azt készenléti (nyugalmi) állapotba, illetve a jelzést haladéktalanul le kell mondania a tűzjelző berendezés karbantartója, a távfelügyeleti szolgáltató, vagy a katasztrófavédelem által megadott telefonszámon.

Ennek érdekében a kezelőnek tudnia kell:

1. A rendszer továbbítja-e a tűzjelzést a katasztrófavédelem által felügyelt helyre,

2. A jelzés lemondására rendszeresített telefonszámot

3. Az azonosításhoz szükséges "lemondó kódot".

Figyelem! A "lemondó kód" hiányában az automatikus tűzjelzés lemondását a diszpécserszolgálat, illetve a katasztrófavédelem műveletirányítási ügyelete nem fogadhatja el, a tűzoltó egységek a vonulást haladéktalanul megkezdik

A hangjelzést némítani, vagy a jelzést lemondani, csak akkor lehet, ha meggyőződtek arról, hogy a rendszer valótlan jelzést adott. Téves riasztás esetén a tűzoltóság vonulási költéségét az üzemeltető köteles megtéríteni (!!!), melynek összegét a vonulást végrehajtó katasztrófavédelmi igazgatóság állapítja meg.

Téves jelzések elkerülése

A téves jelzések elkerülése érdekében az épület OTSZ-ben előírt használati szabályokat be kell tartani, valamint el kell kerülni az olyan tevékenységeket, amelyek tűzjellemzőre hasonlító körülményeket produkálnak. Téves jelzések leggyakoribb kiváltó okai között vannak olyanok, amelyek tudatos odafigyeléssel elkerülhetőek,

például: 

- sütés, főzésből származó gőz, füst,                          - dohányfüst,                                                                    - kézi jelzésadó leverése, benyomása (targoncával, rakodás, vagy takarítás közben),                                  - porral, hőhatással járó karbantartási munkálatok,                                                                      - tűzjelző rendszer karbantartása.

Figyelem! A rendszer karbantartási munkálatai, vagy porral, füsttel járó épület karbantartási munkálatok idejére az OTSZ-ben előírtak szerint és az előírt biztonsági intézkedések betartása mellett a rendszer vagy egyes részeinek működése felfüggeszthető, korlátozható.

Hivatkozott jogszabályi előírások:

Többszörösen módosított 52/2019. (XII. 30.) BM rendelet érvényben 2020.01.01-


OTSZ

202. § (2-3;5;8)

203. § (1)

253. § (2)

254. § (1-4)

255. § (1)