Rendszeres évi felülvizsgálat


1)  Hathavi (+ 2 hét) felülvizsgálat során:

 • Ellenőrizzük a tűzjelző berendezés (távkezelő, távkijelző egység) üzemeltetésének személyi feltételeit.
 • Ellenőrizzük az üzemeltetési napló bejegyzéseit és megtesszük a szükséges beavatkozásokat a berendezés helyes működésének érdekében.
 • Értékeljük az üzemeltető által végzett ellenőrzés tapasztalatait, ha szükséges javaslatot teszünk a berendezés helyes működésének helyreállítására.
 • Működtetünk minden zónában legalább egy érzékelőt vagy kézi jelzésadót, és ellenőrizzük, hogy a tűzjelző központ helyesen észleli és jelzi ki az eseményeket, megszólaltatja-e a riasztásjelző eszközöket (hang-, fényjelzők) és működteti-e a vezérlési funkciókat, a sérülés életveszély vagy károsodás (oltóanyag kiáramlása) elkerülésének érdekében megfelelő eljárásokat alkalmazunk.
 • Leellenőrizzük az elsődleges és másodlagos tápforrások működését.
 • Leellenőrizzük a tűzjelző központ (távkezelő, távkijelző egység) hibajelzési funkcióinak működését.
 • Tűz- és hibaátjelző berendezés esetén leellenőrizzük a kapcsolatot a fogadó állomások (összevont ügyelet, tűzoltóság, távfelügyeleti állomás) felé.
 • Elvégzünk minden további ellenőrzést és vizsgálatot, amit a telepítő, forgalmazó vagy a gyártó előírt.
 • Beépített tűzjelző berendezés kezeléséről oktatást tartunk gyakorlattal egybevonva.

2)  Tizenkettő havi (+ 1 hónap) rendszeres                               felülvizsgálat és karbantartás során:

Elvégezzük az (1) bekezdésben foglalt feladatokat,

 • Leellenőrizzük az összes érzékelő helyes működését a gyártó ajánlásainak megfelelően, az automatikus érzékelők, és kézi jelzésadók mennyiségét figyelembe véve, az összes érzékelő ellenőrzése felbontható, és elosztható a féléves (megállapodás esetén) negyedéves felülvizsgálatokra és karbantartásokra, ha ezek során az érzékelők 50-50%-át (25-25%-át) ellenőrzik.
 • Szemrevételezéssel ellenőrizzük, hogy az összes vezeték szerelvény és berendezés biztonságosan van-e rögzítve, sértetlen és megfelelően védett-e.
 • Szemrevételezés során és az üzemeltető adatszolgáltatása figyelembevételével pontosítjuk, hogy történt-e bármilyen a tűzjelző berendezés megfelelő működését - különösen az automatikus érzékelők, kézi jelzésadók, hangjelzők, fényjelzők elhelyezésének megfelelőségét  befolyásoló változás, az épület vagy a helyiségek rendeltetésében, használatában, a technológiában, az épületszerkezetekben, épületgépészeti elemekben.