Tűzgátló réskitöltő-réslezáró rendszer alkalmazása

OTSZ 27 . § (1)

1)  Az e rendelet által előírt E és I tűzállósági teljesítménnyel rendelkező, helyiségek közötti építményszerkezetekben a szerkezeten átvezetett villamos vagy gépészeti vezetékrendszerek átvezetési helyein, a vezeték és az építményszerkezet közötti résben, nyílásban, hézagban a tűzátterjedését az átvezetéssel érintett építményszerkezetre előírt tűzállósági teljesítménykövetelmény időtartamáig, de legfeljebb 90 percig meg kell gátolni 

2) Az (1) bekezdés szerinti átvezetéseknél, tűzgátló réskitöltő-réslezáró rendszer alkalmazása esetén a tűzgátló lezárást tartós és vízhatlan jelöléssel kell ellátni az átvezetéssel érintett építményszerkezet mindkét oldalán, a villamos és gépészeti aknák belső felületének kivételével. A jelölésnek magyar nyelven tartalmaznia kell az alkalmazott lezárás                                                                                                                                                                     a) megnevezését,                                                                                                                                                                           b) tűzvédelmi jellemzőit,                                                                                                                                                               c) megfelelőségi igazolásának vagy teljesítménynyilatkozatának azonosítóját,                                                               d) kivitelezését végző vállalkozás nevét,                                                                                                                                 e) kivitelezésének dátumát és                                                                                                                                                     f) megbontása esetére figyelmeztetést a helyreállítás szükségességéről.

Vállaljuk minden E és I tűzoltósági teljesítménnyel rendelkező fal, födém, áttörés utáni szakszerű helyre állítását, aknák szintek közti, tűz határok közti lezárását. A helyreállítást dokumentáljuk és ellátjuk megfelelő feliratozással, jelzéssel.