Tűzvédelmi szabályzatok és dokumentumok


Tűzvédelmi szabályzatok és dokumentumok​ meglétét a munkavédelmi szabályok kötelezően írják elő a gazdálkodó szervezeteknél. A tűzvédelem esetében a lényeges szabályzatok, dokumentumok elkészítése szaktevékenységnek minősül. A tűzvédelmi szabályzat és más tűzvédelemmel kapcsolatos írásos dokumentumok meglétét, jogszabályi harmonizációját, naprakészségét szigorúan ellenőrzik.

A dokumentumok elkészítésével teljes körűen biztosítjuk a tűzvédelem jogszabályoknak való megfelelést, a biztonságos munkavégzés feltételeinek teljesülését. Minden általunk elkészített tűzvédelmi szabályzat, Tűzriadó Terv, oktatási tematika egyedi, a megrendelő telephelyére és tevékenységére alakított.

A tűzvédelem dokumentumait egy csomagban rendszerezve, könnyen áttekinthető formában, megbízóink igényeinek megfelelően adjuk át. A feladatokat eseti és/vagy általánydíjas szolgáltatás keretében végezzük Kisadózóként!! 

Tűzvédelmi szabályzat

Tűzvédelmi szabályzatot kell készítenie:

-A gazdálkodó szervezetnek Tűzvédelmi szabályzatot kell készíteni az alábbi esetekben: - ötnél több munkavállalót foglalkoztat, - ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtet, - a magas kockázati osztályba tartozó ipari és tárolási alaprendeltetésű kockázati egységbe tartozik, - kereskedelmi szálláshelyet üzemeltet

Tűzriadó Terv

A Tűzvédelmi szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet kell készíteni:

- a művelődési, oktatási, kulturális, sport, egészségügyi és szociális építményrészre, építményre, létesítményekre; - azokra a létesítményekre, amelyekben egy tűzszakaszon belül több, mint 300 fő tartózkodhat; - kereskedelmi szálláshelyekre; - az olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhelyekre, ahol egy időben 50 főnél több személy tartózkodhat; - a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló építményre és szabadtárre, ahol az anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő; - a tűzveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló 3000 m2-nél nagyobb alapterületű építményre és szabadtérre.

Tűzvédelmi oktatás

Tűzvédelmi oktatásról a munkáltatónak egy oktatás keretében kell gondoskodnia arról, hogy az alkalmazásában lévő munkavállalója sajátítsa el, valamint a foglalkoztatásának teljes időtartama alatt készség szinten ismerje és használja a fontosabb tűzvédelmi szabályokat, a biztonságos munkavégzés helyi ismereteit. Legyen mindig tisztában a munkavégzéshez szükséges, vagy ahhoz köthető szabályokkal és utasításokkal.

A munkáltatónak gondoskodnia kell, hogy az alkalmazásában lévők szervezetszerűen és évenként ismétlődő tűzvédelmi oktatásban vegyenek részt. Ezalatt a tűzvédelmi oktatás alatt a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket sajátítsák el a foglalkozás megkezdése előtt, hogy megismerjék egy esetleges tűz estén végzendő feladataikat.

A tűzvédelmi oktatásokat hagyományos tanteremi oktatás keretében, valamint kontaktus mentesen (online) alapú oktatási felületen tudjuk megbízóink részére biztosítani.

Tűzvédelmi oktatási tematika

A munkáltatónak rendelkeznie kell oktatási segédanyaggal és tematikával, mely tartalmazza a tevékenységi körének megfelelő tűzvédelmi ismereteket és a tűz esetén végzendő feladatokat. 

Menekülési útirányrajz

Az épület elhagyásának lehetőségét (menekülési útvonal) tartalmazó alaprajzot és annak szöveges leírását vagy olyan kivonatát, amely az adott helyiség, épület biztonságos elhagyásának irányáról, módjáról tájékoztatást ad, el kell készíteni és ki kell helyezni.